"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"

Onze afdeling richt jaarlijks EHBO-cursussen in. Deze cursus wordt gegeven door dokters, verpleegkundigen en monitoren van Het Vlaamse Kruis.

Als u zich wil inschrijven voor onze volgende cursus of meer informatie wenst, kan u mailen (cursus.geel@hvk.be) voor meer toelichting.

Specifieke lessen op maat voor clubs, bedrijven of verenigingen zijn eveneens mogelijk.

Het pakket is onderverdeeld in 2 modules: basis-EHBO (6 lessen) en de vervolgopleiding (8 lessen). Na iedere module volgt een korte proef. Als u slaagt in de proef, ontvangt u een getuigschrift. Tijdens de les is er een korte pauze.

De cursus is licht theoretisch (een basiskennis is nodig om inzicht te krijgen in het menselijk lichaam), maar vooral praktisch opgevat. Met simulanten (van VENUS, de simulantenvereniging binnen Het Vlaamse Kruis) worden allerlei situaties nagebootst om u de mogelijkheid te geven bepaalde handelingen toch eens te oefenen. In de cursus worden verschillende zaken belicht:

  • anatomie
  • reanimatie
  • wondverzorging
  • verbandleer
  • vergiftiging
  • breuken
  • slachtofferbenadering en -transport
  • en nog veel, veel meer...

Het inschrijvingsgeld voor deze cursus bedraagt 55 EUR. Hierin is alles inbegrepen: de cursusmap in kleur, het verbandmateriaal om mee te oefenen, het afleveren van het getuigschrift EHBO en een verzekering.

Achteraf kunt u nog altijd bijscholing blijven volgen om op de hoogte te blijven van de vaak sterk evoluerende technieken. U mag als stagiair mee naar preventieve hulpposten die we voorzien op manifestaties. Dit kan al onder begeleiding tijdens het volgen van de cursus en is een aanrader om extra praktijkervaring op te doen.

Wil u later doorstromen en meer opleidingen volgen? Vervolgopleidingen en kaderopleidingen worden ingericht voor actieve vrijwilligers.

Met deze slogan is Het Vlaamse Kruis naar de bevolking gestapt om iedereen er attent op te maken dat de eerste hulp enorm belangrijk is. De statistieken vertellen ons dat de meeste ongelukken thuis gebeuren.  Een snijwonde, een val,.. het is snel gebeurd.

Intussen blijft de geneeskunde grote vooruitgang boeken, zodat zelfs ernstige verwondingen hersteld kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk het slachtoffer onmiddellijk na het ongeluk de correcte Eerste Zorgen toe te dienen.

Het Vlaamse Kruis streeft daarom ook na dat tenminste 1 persoon in elk gezin de eerste hulp kan verlenen.