Het Vlaamse Kruis start met opfrissing EHBO 

Duizenden mensen hebben de voorbij jaren in hun jeugdbeweging, op het werk of bij een kruisvereniging (of zelfs nog langer geleden, bijvoorbeeld tijdens hun legerdienst) een cursus Eerste Hulp Bij Ongevallen gevolgd. Maar de toen opgedane kennis is intussen mogelijk wel wat vervaagd. Wie geconfronteerd wordt met een ongeval, kan daardoor wel eens aarzelen om effectief met de eerste hulpverlening te starten.

Begrijpelijk, maar helemaal niet nodig. Want de eerste minuten zijn steeds bijzonder belangrijk: bij een hevige bloeding bijvoorbeeld, een hartstilstand of een brandwonde. In sommige gevallen kan een snel optreden in afwachting van de professionele hulpverlening zelfs levens redden…

Op initiatief van minister-president Kris Peeters, die onlangs zelf als getuige van een verkeersongeval eraan twijfelde of zijn EHBO-kennis nog wel up-to-date was, biedt de Vlaamse overheid nu opfrissingscursussen EHBO aan. Tijdens één namiddag of avond (drie lesuren) leert u in groepen van maximum 15 deelnemers wat u in die cruciale eerste minuten kan doen én hoe u op een correcte manier de hulpdiensten verwittigt. Bij een minimum aanwezigheid van 10 personen kunnen wij ook bij ter plaatse deze opfrissingscursus komen geven.